• 085 – 0601 162
  • info@keuringserviceutrecht.nl

Rolsteigers

Keuring NEN-EN 1004 rolsteiger onderdelen

Over de keuring NEN-EN 1004
De keuring NEN-EN 1004 is een visuele inspectie van rolsteigers (onderdelen) volgens de norm NEN-EN 1004
Het gebruik van rolsteigers wordt in de bouw, vooral bij montage-installatie- en onderhoudswerkzaamheden op grote schaal toegepast.

Door de lage gebruiksdrempel en de lichte constructie treden er echter al snel gevaarlijke situaties op. De belangrijkste risico’s bij het gebruik van rolsteigers zijn: valgevaar, omvallen van de rolsteiger en het onjuist opbouwen en gebruik van de steiger.

Deze risico’s kunnen worden beperkt als het materiaal in goede staat is en de opbouwers en gebruikers voldoende geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van de rolsteiger.

Door het laten keuren van uw rolsteiger onderdelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van rolsteiger onderdelen worden door HoMSS Keurmeesters uitgevoerd volgens de norm NEN-EN 1004.

Keuring NEN-EN 1004 rolsteiger onderdelen
De keuring NEN-EN 1004 van rolsteiger onderdelen omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de onderdelen gecontroleerd.

De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

• Controle compleetheid en afmetingen
• Controle type en waarschuwing stickers
• Visuele inspectie materiaal en vervuiling
• Visuele inspectie mechaniek / scharnier punten
• Administratie (certificaat opmaken)

Let op!
De keuring van de rolsteiger onderdelen zegt niets over de juiste opbouw hiervan. Houd u altijd aan het opbouwschema van de fabrikant.

 Keuring volgens NEN 2484 / NEN-EN 1004

Stukprijs:1 t/m 3031 t/m 5051 +
Trappen:€7,50€7,25€7,-
Scharnierladder / Telescoopladder:€7,50€7,25€7,-
Enkele ladder:€7,50€7,25€7,-
Dubbele ladder:€9,00€8,-€7,50
3 – 4 Delige ladder:€10,-€9,-€8,-
Keuring rolsteigers tot 4 meter:€30,-€28,-€26,-
Keuring rolsteigers boven 4 meter:€45,-€45,-€45,-
Op basis van uurtarief:€45,-€45,-€45,-