• 085 – 0601 162
  • info@keuringserviceutrecht.nl

Valbeveiliging

Keuring en inspectie

De betrouwbaarheid van ieder valbeveiligingssysteem staat of valt met een goede installatie, adequaat onderhoud en gebruik.


Volgens het Arbobesluit is het verplicht om zowel Mobiele valbeveiliging (persoonlijk beschermingsmiddel) als permanente valbeveiliging jaarlijks te laten keuren door een bevoegde instantie.


Als VCA-erkend bedrijf voeren de experts van Keuring Service Utrecht periodieke inspecties uit. Kenmerkend voor het verlenen van het certificaat is dat de valbeveiliging aan alle eisen en normen voldoet. Inspecties worden door experts van Keuring Service Utrecht professioneel, nauwgezet en adequaat uitgevoerd.


Een absolute must om de veiligheid van de werknemers te kunnen garanderen. Jaar in, jaar uit.
Keuring Service Utrecht is gespecialiseerd in het keuren van valbeveiligingsinstallaties.

In Nederland zijn inmiddels heel veel daken daken en industriële objecten voorzien valbeveiliging. Maar meer dan eens is men niet op de hoogte dat deze installaties ook minimaal 1 maal per jaar geïnspecteerd en of gekeurd dienen te worden om een goede werking te garanderen.

 

Deze valbeveiligingsinstallaties dienen samen met alle andere valbeveiligingstoebehoren (harnassen en verbindingslijnen) minimaal 1 maal per jaar geïnspecteerd/gekeurd te worden door een deskundig persoon. (NEN-EN 365).

 

Keuring Service Utrecht kan deze keuring onafhankelijk verzorgen en hierover ook de benodigde certificaten afgeven.
Wij hebben ons gespecialiseerd in het periodiek keuren van vaste valbeveiligingsinstallaties. Tijdens het keuren voeren wij ook de benodigde trekproeven uit volgens de NEN-EN 795.
Tevens kunnen wij de toebehoren zoals harnassen en verbindingslijnen nazien en certificeren.

Keuring volgens NEN 818 / EN 361 / EN 363

Valbeveiligingen
Op basis van uurtarief € 45,-