• 085 – 0601 162
  • info@keuringserviceutrecht.nl

Gereedschap

Elektrisch Gereedschap keuren – NEN 3140

Uw elektrisch gereedschap keuren volgens de NEN 3140 norm. Voorkom problemen en voldoe aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit met een NEN 3140 keuring van uw machines.

Veilig werken

Als werkgever is het volgens de wet uw taak er voor te zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken. Zo moet het gereedschap en de installaties voldoen aan wettelijke NEN normen. Elektrisch gereedschap moet voldoen aan de NEN 3140 norm.
De nen certificering moet uitgevoerd worden door een erkende keurmeester nen 3140.

Keuringsstickers

Uw gecertificeerde elektrische machines krijgen keuringsstickers die vermelden tot wanneer de gereedschap keuring geldig is. Ook ontvangt u een officieel NEN certificaat met alle vereiste en relevante gegevens over de machine en de uitgevoerde NEN3140.

Keuring

Alle het gekeurde elektrische gereedschap krijgt een uniek en goed leesbaar identificatienummer. Dat nummer staat ook op het bijgeleverde certificaat vermeld. Om problemen te voorkomen wordt het unieke nummer in het elektrische gereedschap gegraveerd.

Als uw elektrische apparaten al eerder NEN-gekeurd zijn worden de reeds aangebrachte identificatienummers gebruikt. Met een keuringscertificaat bent u er zeker van dat uw machines veilig zijn.

Een prettig idee voor u en uw personeel. Ook voorkomt het problemen met de ARBO diensten en verzekeringsmaatschappijen.

Keuringscertificaat

Ieder gekeurd apparaat krijgt dus een keuringscertificaat waarop in detail de bevindingen van de keurmeester genoteerd. Datum en handtekening ontbreken natuurlijk niet.

Veel gestelde vragen Elektrisch Gereedschap Keuren

Wat kost u een NEN 3140 keuring? Afhankelijk van het aantal te keuren gereedschappen is er een stuksprijs:

1-49 stuks€ 7,50
50-99 stuks€ 7,00
101-199 stuks€ 6,00
Meer dan 200 stuks€ 5,00

Kosten zijn incl. sticker en certificaat op CD

Dit hangt natuulijk af van het aantal te keuren arbeidsmiddelen en gereedschappen en in welke conditie het materiaal is.
Ter indicatie: een boormachine kost gemiddeld 15 minuten inclusief reparatietijd.

De tijd tussen 2 controles wordt op basis van een risicoanalyse bepaald. Deze risicoanalyse moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd. In de meeste gevallen geldt een keuring voor 1 jaar. Onze medewerkers zijn bevoegd om deze interval te bepalen en aan te geven wanneer de volgende keuring noodzakelijk is.

 

Na keuring van uw gereedschap krijgt ieder apparaat een NEN-keuringssticker. Op deze sticker ziet u wanneer de volgende keuring uiterlijk moet plaats vinden.

 

Na de keuring ontvangt u een certificaat op CD. Daarmee voldoet u bij een eventuele controle door de Arbodienst aan alle vereisten.

Voorkom problemen! Laat uw elektrisch gereedschap tot 1000 volt volgens NEN3140 keuren en certificeren. Voorkomen is beter.